Cardif - income losses calculator

List of configured countries

How to integrate in your website

To integrate a calculator into your site:

1. Define the html into which the calculator is to be rendered and mark it with the ID attribute

2. Load the script /loader.jswith parameters:

Example of integration
		
	

API Docs

Calculation of net income

		POST /api/v1/{country}/net-salary
	
		
{
  "grossSalary": 18500
}

		
	
		
{
  "netSalary": 15910
}
		
	

Calculation of income losses

		POST /api/v1/{country}/income-losses
	
		
{
  "grossSalary": 18500,
  "netSalary": 15910
}
		
	
	  
{
  "currency": "czk",
  "td": {
    "values": [
      {
        "title": null,
        "benefit": 9546
      }
    ],
    "note": "Dostáváte od státu nemocenskou, která odpovídá zhruba 60 % vašeho příjmu. Nemocenská se vyplácí od 15. kalendářního dne nemoci. Podmínkou pro vyplacení nemocenské pro osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ) je účast na dobrovolném nemocenském pojištění. Pozor, do 14. dne nemoci není vyplácena nemocenská, ale náhrada mzdy, spočítejte si ji na Kalkulačce náhrady mzdy >>"
  },
  "ui": {
    "values": [
      {
        "title": "Trvání 1 - 2 měsíce",
        "benefit": 10341.5
      },
      {
        "title": "Trvání 3 - 4 měsíce",
        "benefit": 7955
      },
      {
        "title": "Trvání 5 měsíců a déle",
        "benefit": 7159.5
      }
    ],
    "note": "během prvních 2 měsíců se počítá 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku, v dalších 2 měsících 50 % průměrného měsíčního čistého výdělku, v průběhu zbytku tzv. podpůrčí doby (celkem pět, osm nebo jedenáct měsíců v závislosti na věku uchazeče o zaměstnání) 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku"
  },
  "tpd": {
    "values": [
      {
        "title": "Trvalé postižení (více než 70%)",
        "benefit": 11502
      }
    ],
    "note": null
  },
  "ppd": {
    "values": [
      {
        "title": "Částečné trvalé postižení (od 50%)",
        "benefit": 6014
      },
      {
        "title": "Částečné trvalé postižení (od 35%)",
        "benefit": 7386
      }
    ],
    "note": null
  },
  "tc": {
    "values": [
      {
        "title": null,
        "benefit": 5598
      }
    ],
    "note": null
  }
}
		
	

Examples: